Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності: когнітивно діяльнісний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Karlsruhe, Germany : SWorld in conjunction with Sergeieva&Co
Анотація
Розглянуто формування готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності на основі когнітивно-діяльнісного аспекту, який пов’язуємо з підструктурою досвіду, що включає в себе набуті знання, уміння, навички та індивідуальні особливості психічних процесів.
Опис
The formation of readiness of future engineers-teachers of food industry for creative professional activity on the basis of cognitive-activity aspect, which is connected with the substructure of experience, which includes acquired knowledge, skills, abilities and individual features of mental processes, is considered.
Ключові слова
інженер-педагог, engineer-teacher, харчова галузь, готовність, когнітивно-діяльнісний компонент, food industry, readiness, cognitive-activity component
Бібліографічний опис
Курило О. Ю. Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності: когнітивно діяльнісний аспект / О. Ю. Курило // Scientific and technological revolution of the XXI century '2021 : Conference proceedings. International scientific publication. Series «SWorld-Ger conference proceedings» (7th April, 2021). – Karlsruhe, Germany : SWorld in conjunction with Sergeieva&Co, 2021. – № 16. – С. 73–75.