Роль Навчально-логопедичної лабораторії у формуванні та розвитку цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДДПУ імені Івана Франка
Анотація
У статті досліджено роль структурного підрозділу закладу вищої освіти як освітньої платформи для формування та розвитку цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти. Виходячи з існуючих реалій сьогодення, акцентовано увагу на значенні цифрових технологій в забезпеченні організації та супроводу освітнього процесу під час надзвичайних обставин, проведення корекційно-розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами. У зв’язку з цим наголошено на необхідності підвищення рівня готовності майбутніх вчителів спеціальної освіти до роботи з цифровими технологіями ще на етапі їх навчання у закладі вищої освіти. Проаналізовано міжнародні стандарти, європейські та вітчизняні рамки цифрових компетентностей, узагальнено критерії до визначення цифрової компетентності вчителів. На основі аналізу досліджень провідних вітчизняних вчених розглянуто шляхи формування та розвитку цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти. Визнано, що важливим для забезпечення успішного формування та розвитку цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти є створення в закладах вищої освіти певних умов, які б цьому сприяли. Викладено власне бачення автора щодо можливостей структурного підрозділу закладу вищої освіти задовольнити потреби та інтереси майбутніх вчителів спеціальної освіти у підвищенні рівня їх цифрової компетентності. Констатовано, що в якості найбільш оптимальної організаційної форми структурного підрозділу в закладах вищої освіти, в яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, виступає Навчально-логопедична лабораторія. На прикладі роботи Навчально-логопедичної лабораторії Бердянського державного педагогічного університету наведені способи формування та розвитку цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти; подано їх детальний опис.
Опис
Ключові слова
цифрові технології, цифрова компетентність, заклад вищої освіти, структурний підрозділ, майбутній вчитель спеціальної освіти
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Роль Навчально-логопедичної лабораторії у формуванні та розвитку цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти / Г. М. Мицик // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика». – 2023. – Вип. 61. Том 2. – С. 272–278. https://doi.org/10.24919/2308-4863/61-2-45
Зібрання