Англійська мова (3 курс) для здобувачів ОПП "Середня освіта (Англійська мова та література)" : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою курсу "Англійська мова" (014 Середня освіта) є формування в студентів комунікативної компетентності, що передбачає оволодіння англійською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах в соціально побутовій, соціально-культурній та професійній сферах на основі здобутих знань про систему англійської мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок та комунікативних стратегій.
Опис
Ключові слова
англійська мова, граматика англійської мови, аудіювання, читання, письмо, говоріння
Бібліографічний опис
Салюк Б. Англійська мова (3 курс) ОПП "Середня освіта (Англійська мова та література) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. - БДПУ, 2023. - 6 с.