Перспективи диверсифікації діяльності підприємств лісового господарства Запорізької області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економіка та суспільство
Анотація
У статті проаналізовано стан підприємств лісогосподарського комплексу Запорізької області. Досліджено внесок лісового господарства в економічний розвиток Запорізької області та України загалом. Виявлено основні проблеми функціонування лісового господарства в степових регіонах України, запропоновано варіанти їх вирішення. Розроблено шляхи диверсифікації діяльності для лісового господарства Запорізької області.
Опис
The modern state of enterprises of forestry of Zaporizhzhya region is analyzed in the article. The contribution of forestry to the economic development of the Zaporizhzhya region and Ukraine in general has been explored. The main problems of functioning of forestry in the steppe regions of Ukraine are revealed, variants of their solution are offered. The ways of diversification of activity for forestry of Zaporizhzhya region are developed
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сидорченко Т. Перспективи диверсифікації діяльності підприємств лісового господарства Запорізької області / Т. Ф. Сидорченко, Г. О. Черненко // Економіка та суспільство. - 2018. - № 19. - С. 833-839.
Зібрання