Адвербатив в українській і англійській мовах: класифікаційні параметри, специфіка становлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Запропоноване компаративне дослідження є авторською спробою здійснити комплексне аналітичне оцінювання наукової думки щодо кваліфікування категорії прислівника із врахуванням його базових диференційних ознак. Аналіз і систематизація лінгвістичних підходів до експлікації адвербативної природи був реалізований на базі наукових розробок з граматики англійської та української мов. Результатом проведеної роботи є об’єктивна оцінка історично зумовленого процесу становлення прислівникової системи двох різносистемних мов, а також виявлення перспективності висвітлення цієї теми.
Опис
Ключові слова
прислівник, адвербатив, лексико-граматична категорія, формальна незмінюваність, семантична модифікація, виразник ознаки, периферійний клас слів
Бібліографічний опис
Грачова А. Адвербатив в українській і англійській мовах: класифікаційні параметри, специфіка становлення / Аліна Грачова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 11. – С. 33–40.
Зібрання