Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури та їх готовність до педагогічної діяльності у закладах загальної середньої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Сучасні інноваційні зміни та вихід України в освітнє європейське середовище поставили нові вимоги до підготовки майбутніх учителів фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти. Основною ознакою професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури є навчальна діяльність, спрямована на оволодіння на високому рівні навчальними компетентностями, які формуються під час вивчення різноманітних освітніх компонентів. Зважаючи на сучасну ситуацію, підготовка майбутніх учителів фізичної культури у вищій школі орієнтована на задоволення потреб країни у кваліфікованих фахівцях, здатних бути конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг, спрямовувати учнів ЗЗСО на діяльність щодо зміцнення та збереження здоров'я. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання в закладах вищої освіти – це цілісна педагогічна система, яка формує професійні компетенції, дає змогу оволодіти професійно орієнтованими знаннями, вміннями, навичками; забезпечує практичну підготовку, а саме набуття практичного фахового досвіду та становлення здобувача як майбутнього фахівця у сфері фізичної культури та спорту. Перехід від традиційної (суб’єктивно-об’єктно-об’єктної) до інноваційної (особистісно-орієнтованої) парадигми навчання висуває принципово нові вимоги до майбутніх учителів фізичної культури, оскільки лише творчі, комунікабельні та креативні особистості, які постійно самовдосконалюються та знаходять нові ідеї, спрямовані на вирішення виховних і освітніх завдань шляхом використання фізичних вправ, можуть забезпечити оновлення сучасної загальноосвітньої школи та роботи з учнями. У статті представлено результати опитування студентів Бердянського державного педагогічного університету.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Митяненко Ю. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури та їх готовність до педагогічної діяльності у закладах загальної середньої освіти / Юлія Митяненко, Ольга Анастасова // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С.317–324.
Зібрання