Платформи відеоконференцій як засіб підтримки онлайн-навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсон : Видавництво ФОП Вишемирський  В. С.
Анотація
У сучасних умовах, викликаних кризовими станами та обмеженнями щодо відвідування закладів освіти, навчання вимушено доводиться організовувати в онлайн форматі. Постає гостра потреба щодо добору оптимальних платформ для проведення онлайн-занять з використанням відеозв’язку, можливістю демонстрації екрану доповідача, спілкування у чаті, зокрема груповому тощо. Особливості дистанційного навчання досліджували багато науковців як закордонних (Terry Anderson, Cornelia M. Ashby, Lori Breslow, Dave Cormier, Michael G. Moore, George Siemens, Dhawal Shah, Charles A. Wedemeyer), так і українських (Ю. Бойчук, В. Биков, К. Бугайчук, Л. Варченко-Троценко, В. Вишнівський, Н. Гнедко, Т. Думанська, В. Кухаренко, Л. Паршукова та інші). Однак, освітянам у наявному переліку платформ для відеоконференцій важко зорієнтуватись та виокремити найбільш зручну для реалізації онлайн навчання.
Опис
Ключові слова
Платформи відеоконференцій, онлайн-навчання
Бібліографічний опис
Кисельов А. Платформи відеоконференцій як засіб підтримки онлайн-навчання / А. Кисельов, Г. М. Алєксєєва // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні» : збірка наукових праць / за редакцією А. А. Григорової. - Херсон : Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2022. - С. 19-22.