Застосування статистичних методів у вимірюванні якості сенсорного розвитку молодших школярів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Scientific Journal Virtus
Анотація
У статті розкриваються особливості застосування статистичних методів у вимірюванні якості сенсорного розвитку молодших школярів. Доведено доцільність використання кореляційного, регресійного, факторного й кластерного аналізу даних. Виявлено найміцніші зв’язки між показниками перцептивного розвитку учнів; побудовано математичну модель, яка відображає вплив найбільш значущих показників на якість сенсорної сфери дитини; установлено латентні чинники, що зумовлюють кореляції спостережуваних змінних; здійснено поділ школярів за рівнями сформованості перцептивних процесів на основі виділених кластерних об’єднань. The article describes the peculiarities of the application of statistical methods in measuring the quality of junior students’ sensory development. It proves the feasibility of using correlation, regression, factor, and cluster analysis. The author has disclosed the strongest links between students’ perceptual development, built the mathematical model that reflects the influence of the most important indicators on the quality of a child’s sensory area, defined the latent factors that determine the correlation of the observed variables, and grouped students according to the level of perceptual processes development based on the selected cluster associations
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барбашова І. А. Застосування статистичних методів у вимірюванні якості сенсорного розвитку молодших школярів / І. А. Барбашова // Scientific Journal Virtus. – 2017. – Is. 13. – P. 44–51.
Зібрання