Силабус навчальної дисципліни "Теорія поля" для спеціальності: 014.08 Середня освіта ( Фізика та астрономія )

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Курс теорія поля є продовженням курсів загальної фізики «Електрика та магнетизм» та «Оптика». Даний курс призначений для вивчення фундаментальних теоретичних основ мікроскопічної електродинаміки (теорії поля), макроскопічної електродинаміки (електродинаміки суцільних середовищ), теорії хвиль, і набуття навичок застосування отриманих знань для розв’язання практичних задач.
Опис
Ключові слова
поле, вектор, тензор, дивергенція, оператор Лапласа, рівняння Максвела, вектор Пойнтінга
Бібліографічний опис