Критерії, показники визначення та рівні сформованості суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Фаховий журнал СДПУ «Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології»
Анотація
У статті визначено систему критеріїв сформованості соціально-нормативної поведінки учнів творчих неформальних об’єднань (мотиваційно-оцінної, пізнавально-усвідомлювальної, емоційно-сензитивної, рефлексивно-регулятивної та діяльнісно-поведінкової). За критеріями та показниками визначено рівні сформованості соціально-нормативної поведінки (високий, середній, низький та деформований).
Опис
In the article is defined criteria system of formation of the socio-normative behavior for students of creative informal associations (motivational-evaluative, cognitive-aware. emotionally sensitive, reflexive-regulatory and activity-behavioral). According to the criteria and indicators defined levels of formed social-normative behavior (high, medium, low and distorted). Keywords: сriteria, indicators, levels of formation, social-normative behavior, students, creative informal associations, socialization
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Критерії, показники визначення та рівні сформованості суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань / Катерина Петровська // Фаховий журнал Сумського державного педагогічного університету «Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології». – 2011. – № 3. – С. 41-49.
Зібрання