Силабус навчальної дисципліни «Актуальні проблеми граматики української мови» на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У силабусі визначено мету і завдання викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми граматики української мови». Мета - ознайомлення студентів освітнього ступеня «магістр» із новітніми напрацюваннями української мовознавчої науки в галузі морфології та синтаксису з позицій функційно-категорійної граматики, сприяння формуванню в них науково-лінгвістичного мислення. Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми граматики української мови» є: – поглибити і закріпити знання основних теоретичних положень, актуальних питань мовознавства, морфології та синтаксису; – ознайомити студентів із новітніми розробками в галузі морфології та синтаксису української мови; – виробити навички сучасних підходів до аналізу мовних явищ; – сприяти формуванню в майбутніх філологів системи знань та вмінь, необхідних для проведення мовознавчих досліджень.
Опис
Ключові слова
сучасна українська мова, граматика, морфологія, синтаксис, частини мови
Бібліографічний опис
Юносова В. О. Силабус навчальної дисципліни «Актуальні проблеми граматики української мови» на 2023–2024 навчальний рік / В. О. Юносова. – БДПУ, 2023. – 10 с.