Вплив зарубіжного досвіду на становлення вітчизняної дошкільної освіти (кінець хіх – початок хх ст.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя
Анотація
У статті розглянуто стан дошкільної освіти в зарубіжних країнах наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., а також показаний вплив зарубіжного досвіду на становлення вітчизняної дошкільної освіти
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Улюкаєва І. Г. Вплив зарубіжного досвіду на становлення вітчизняної дошкільної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І. Г. Улюкаєва // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2015. - № 4. - С. 297-303
Зібрання