Інноваційні підходи щодо модернізації філологічної освіти та науки України: відповідь на виклики воєнного часу

Анотація
Розвиток філології як науки завжди був зумовлений глобальними викликами. Загалом наукові дослідження в філології стоять біля витоків збагачення теоретичного змісту пояснювальних і прогностичних знань у цій галузі, пошуку нових методів і процедур викладання, навчання та оцінювання, вдосконалення освітньої практики відповідно до запитів сучасного суспільства. Останніми роками було відкрито нові технології, які змінили повсякденне життя, усунувши застарілі процеси і прискоривши модернізацію всіх секторів діяльності України. Галузь філології та освітніх наукових досліджень зазнали значних інновацій, серед яких можна назвати цифровізацію та цифрову трансформацію. Поняття «цифровізація» відображає перехід від аналогових до цифрових даних, або, коротко кажучи, початок ери оцифрування. Сьогодні, в умовах війни в Україні, спостерігається експоненціальне зростання потреби в цифровізації системи освіти, яка наразі проходить визначні трансформації в надзвичайних умовах воєнного стану.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Іваненко, Н. В., Герасименко, Ю. А., & Костенко, В. Г. (2023). Інноваційні підходи щодо модернізації філологічної освіти та науки України: відповідь на виклики воєнного часу. Академічні візії, (18). https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/281
Зібрання