Культурний код як функціональний елемент сучасного літературознавчого дискурсу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті проаналізовано праці з філософії та культурології, присвячені параметрам характеристики поняття “код”. Встановлено, що найбільш поширеним і науково перспективним став семіотичний підхід у визначенні термінологічних обрисів означеного поняття. У літературознавчих студіях поняття “коду” як функціонального елементу методології дослідження використовується досить часто, переважно без теоретичного обґрунтування термінологічного апарату. Відсутність усталеного визначення коду, його характеристик та типології подекуди призводить до термінологічного колапсу, коли “код” виступає в ролі “порожнього означуваного”.
Опис
The cultural code as a functional element of modern literary discourse has been considered in the article. There have been analyzed works in phiulosophy and culturology.
Ключові слова
Культурний код, літературознавчий дискурс, семіотика, культурологія, менталітет, методологія наукових досліджень
Бібліографічний опис
Боговін О. Культурний код як функціональний елемент сучасного літературознавчого дискурсу / Ольга Боговін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 114–119.
Зібрання