Структурно-семантична характеристика діалогу сучасних драматичних творів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Ділог є вихідною, первинною формою існування мови, тому саме в діалогічній мові закладено всі основні принципи та закономірності мовної діяльності, які ми спостерігаємо в інших формах існування мови та її мовної реалізації. Вивчення різних аспектів діалогічної взаємодії між людьми почалося ще в межах риторичної парадигми в античності і тривало в тій чи тій формі упродовж усієї історії розвитку людської думки.
Опис
Ключові слова
ділог, існування мови, діалогічна мова, взаємодія, риторична парадигма
Бібліографічний опис
Анненкова С. В. Структурно-семантична характеристика діалогу сучасних драматичних творів / С. В. Анненкова // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти : матеріали ІV Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції (м. Бердянськ, 3 листопада 2021 р.) : зб. тез / гол. ред. С. Глазова. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 3–5.