Соціальна робота з людьми похилого віку в умовах територіальної громади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
В статті визначено зміст та завдання соціальної роботи з людьми похилого віку в умовах територіальної громади. Надано визначення територіальному центру соціального обслуговування населення як основного закладу соціальної роботи з людьми похилого віку. Представлено розроблену автрами модель соціальної роботи з людьми похилого віку “Мобільна служба з догляну вдома та паліативного догляду територіальних громадах”.
Опис
The article defines the content and tasks of social work with the elderly within the framework of the territorial community. It provides the definition of the territorial center for social services to the population as the main institution for social work with the elderly. The authors present the developed model of social work with the elderly titled "Mobile Home Care and Palliative Care Service in Territorial Communities". Key words: elderly people, social work with the elderly, territorial community, territorial center for social services.
Ключові слова
люди похилого віку, соціальна робота з людьми похилого віку, територіальна громада, територіальний центр соціального обслуговування
Бібліографічний опис
Шепель Н. Соціальна робота з людьми похилого віку в умовах територіальної громади / Н. Шепель, А. Тургенєва // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (25–26 жовтня 2023 року) : збірник наукових праць / укладач К. В. Петровська. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – С. 235–242.