Психологічний супровід формування професійної саморегуляції у майбутніх психологів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ «Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті розглянуто значення професійної саморегуляції в процесі підготовки майбутніх психологів. Викладено теоретичний аналіз досліджень науковців, які вивчали структуру та механізми саморегуляції, саморегуляцію поведінкових реакції людини, значення саморегуляції в професійному становленні особистості. Наведено результати дослідження стилю саморегуляції поведінки серед майбутніх психологів. Зазначено алгоритм реалізації програми психологічного тренінгу «Саморегуляція: шлях до успіху».
Опис
The article considers the importance of professional self-regulation in the training of future psychologists. The theoretical analysis of research of scientists who studied the structure and mechanisms of self-regulation, self-regulation of human behavioral reactions, and the importance of self-regulation in the professional development of personality is presented. The general level of self-regulation among students of psychology. The algorithm of realization of the program of psychological training «Self-regulation: a way to success» as it consists of the introductory.
Ключові слова
саморегуляція, професійна саморегуляція, компоненти саморегуляції, психологічний супровід, майбутній психолог, self-regulation, professional self-regulation, components of self-regulation, psychological support, future psychologist
Бібліографічний опис
Сердюк Н. І. Психологічний супровід формування професійної саморегуляції у майбутніх психологів / Н. І. Сердюк // Габітус : науковий журнал. – 2021. – Вип. 21. – С. 233–237.
Зібрання