Типологія мовних символів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мовні символи вивчає семіотика – порівняно молода наукова дисципліна, яка сформувалася тільки у XX ст. Вона не має чітко окресленого предмета дослідження. Будь-яке явище або процес, що розглядаються з точки зору їх знакового втілення, можуть стати предметом аналізу, що й свідчить про актуальність обраної теми.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Запорожець Н. М. Типологія мовних символів / Н. М. Запорожець // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21–22 жовтня 2020 р.) : зб. тез / гол. ред. С. Глазова. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 37–38.