Структурні та семантичні особливості фразеологізмів української мови з компонентами-назвами тварин на позначення фізіологічного, інтелектуального, психологічного, емоційного станів та суспільної приналежності людини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки спостерігається зростання інтересу до вивчення фразеології. Зокрема, досліджується семантика й мотивованість фразеологічних одиниць, їх системні відношення, утворення фразеологізмів.
Опис
Ключові слова
фразеологічні одиниці, фразеологізм, мова, тварини, значення, семантичне значення, компоненти-назви, семантика, фразеологія, характеристика
Бібліографічний опис
Грицай В. Р. Структурні та семантичні особливості фразеологізмів української мови з компонентами-назвами тварин на позначення фізіологічного, інтелектуального, психологічного, емоційного станів та суспільної приналежності людини / В. Р. Грицай // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали IX Міжнародної наукової інтернет конференції, (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р.) : зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2022. - С. 52-60.