Сучасні технології навчання математичної освітньої галузі в початковій школі : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Початкова освіта

Ескіз недоступний
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою є оволодіння уміннями майбутніми педагогами моделювати і проводити урок математики із застосуванням різних загальнонавчальних та предметно-математичних технологій в умовах варіативності початкової освіти.
Опис
Ключові слова
нова українська школа, Державний стандарт початкової освіти, математична освітня галузь, загальнонавчальні та предметно-математичні технології, якість початкової математичної освіти, ключові і предметні компетентності, технологічність методики початкового навчання математики
Бібліографічний опис