Підготовка майбутніх вихователів до формування навичок сталого розвитку у дітей дошкільного віку засобом медіапродукції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Katowice
Анотація
Автором доведено, що сучасною тенденцією суспільства є перехід до сталого розвитку у всіх сферах людської діяльності. Глобального значення в цих умовах набуває освіта, яка орієнтована на сталий розвиток і спрямована на засвоєння людьми різного віку надзвичайно важливих навичок екологічної, економічної й соціально доцільної поведінки, без чого неможливе створення та існування благополуччя суспільства, відображає соціальний досвід взаємодії з довкіллям на принципах гуманізації і гармонізації. Зазначено, що недостатньо вивченими є можливості використання медіапродукції з метою підготовки майбутнього педагога до формування навичок, орієнтованих на сталий розвиток у дітей дошкільного віку. Розкрито ефективність збагачення дисципліни «Технологія формування екологічної культури дітей дошкільного віку» медіапродукцією, що сприятиме формування навичок, орієнтованих на сталий розвиток. Схарактеризовано потенціал медіапродукції в контексті можливостей її впливу на розвиток світосприймання дитини. схарактеризовано роботу на заняттях з курсу «Технологія формування екологічної культури дітей дошкільного віку», яка сприятиме якісному покращенню фахової підготовки майбутніх вихователів до роботи з формування навичок, орієнтованих на сталий розвиток у дітей дошкільного віку засобом медіапродукції
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Семеняко Ю. Б. Підготовка майбутніх вихователів до формування навичок сталого розвитку у дітей дошкільного віку засобом медіапродукції / Ю. Б. Семеняко // Role of science and education for sustainable development : monograph. – Katowice : Publishing House of University of Technology, 2021. – Р. 563–569. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology. Monograph 44).
Зібрання