Театр пригноблених як простір можливостей для соціальних змін та побудови діалогу

Анотація
У статті розкрито значущість театру пригноблених в сучасній системі суспільного розвитку. Висвітлено основні завдання та особливості навчання у Школі театру пригноблених, яка є спільною ініціативою спільноти джокерів театру пригноблених та реалізується за підтримки громадської організації «Театр змін». Розглянуто сутність та можливості застосування форум-театру як основної методики навчання у Школі театру пригноблених.
Опис
The article explores the significance of Theatre of the Oppressed in the modern social development system. It highlights the main objectives and features of education in the School of Theatre of the Oppressed, which is a joint initiative of the Theatre of the Oppressed joker community and is implemented with the support of the «Theatre of Change» public organization. The essence and possibilities of applying Forum Theatre as the primary teaching methodology in the School of Theatre of the Oppressed are also examined.
Ключові слова
інтерактивна технологія, театр пригноблених, форум-театр, діалог, театральне мистецтво, interactive technology, theatre of the oppressed, forum theatre, dialogue, theatrical art
Бібліографічний опис
Тургенєва А. Театр пригноблених як простір можливостей для соціальних змін та побудови діалогу / А. Тургенєва, А. Мельничук // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (25–26 жовтня 2023 р.) : збірник наукових праць / укладач Петровська К. В. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – С. 223–226.