Основи інженерно-педагогічної творчості : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета та предмет курсу: формування в майбутніх фахівців педагогічної культури, творчого ставлення до дійсності, знання сутності інженерно-педагогічної творчості та осмислення її значення для виховання і навчання всебічно розвиненою і конкурентоспроможної особистості майбутнього професіонала, активізації його творчого потенціалу.
Опис
Ключові слова
творчість, мислення, творче мислення, освітній процес, психологічні бар’єри, технічна творчість, ТРИЗ, синектика
Бібліографічний опис