Основи бізнесу : силабус навчальної дисципліни для здобувачів 051 Економіка на 2023-2024 н.р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою є надання студентам ґрунтовних знань з бізнес-планування та підприємницької діяльності, оволодіння інструментарієм розробки бізнес-планів та прийняття ефективних господарських рішень з огляду на сучасні економічні реалії та українське законодавство. Основними завданнями є формування чіткого уявлення про те, що успіх будь-якого бізнесу залежить не тільки від наявності стартового капіталу і підприємницького хисту, а й від знання закономірностей функціонування економічних мікросистем у різних ринкових ситуаціях й вміння їх ефективно застосовувати; набуття навичок розробки бізнес-планів та практичного використання мікроекономічного аналізу в підприємницькій діяльності й в бізнесі. Зміст курсу: Зміст та місце бізнесу в суспільстві. Основні функції бізнесу, його форми і типи. Організація та розвиток власної справи. Організаційно-правові форми малого і середнього бізнесу. Антимонопольна діяльність держави та демонополізація економіки. Державне регулювання та підтримка підприємництва. Лізинг як вид підприємницької діяльності. Бізнес-план підприємства. Зміст, технологія розробки і реалізація. Успіх в бізнесі. Культура бізнесу.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис