Трендспоттінг в соціальній роботі : силабус на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус освітнього компонента" Трендспоттінг в соціальній роботі" за освітньою програмою «Соціальна педагогіка» на 2023-2024 н. р. Метою курсу є надання майбутнім фахівцям із соціальної роботи теоретичних знань та формування практичних навичок у пошуку трендів в сфері соціальної роботи задля успішного професійного майбутнього. Предмет курсу: сучасні тренди та тенденції у сфері професійної діяльності та розвитку фахівця із соціальної роботи.
Опис
Syllabus of the educational component "Trendspotting in Social Work" under the educational program "Social Pedagogy" for 2023-2024. The aim of the course is to provide future social work professionals with theoretical knowledge and develop practical skills in finding trends in social work for a successful professional future. Subject of the course: modern trends and trends in the field of professional activity and development of a specialist in social work.
Ключові слова
тренд, трендханттінг, трендвотчінг, самменджмент, форсайт, фріланс, професійний розвиток, нетворкінг, trend, trendhunting, summendzhment, foresight, freelance, professional development, networking
Бібліографічний опис
Попова А. С. Трендспоттінг в соціальній роботі : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Соціальна педагогіка» на 2023–2024 н. р. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 6 с.