Економіка підприємства : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік ОП Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою навчальної дисципліни є формування базових знань основ механізму функціонування підприємства в сучасних вітчизняних умовах та набуття студентами практичних навичок щодо їх застосування у майбутній професії. Предметом навчальної дисципліни є методи і способи раціонального поєднання та ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні підприємства.
Опис
Ключові слова
Підприємство, оплата праці, основні та оборотні фонди, інвестиції, ціни, собівартість, прибуток, рентабельність, Підприємство, оплата праці, основні та оборотні фонди, інвестиції, ціни, собівартість, прибуток, рентабельність
Бібліографічний опис