Історія Стародавнього світу: силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський Державний Педагогічний Університет
Анотація
Мета та предмет курсу: комплексна реконструкція історії Стародавнього Сходу та цивілізацій стародавніх Греції та Риму на основі історичних джерел; засвоєння студентами закономірностей становлення та розвитку первісного суспільства та Стародавніх держав; опанування системою знань з даного предмета, на основі історичних джерел з’ясувати конкретні події та факти для найповнішого відтворення тогочасної «картини світу»; простежити подібні процеси в розвитку цивілізацій Стародавнього Сходу, Стародавніх Греції і Риму та знайти відмінності; усвідомлення місця і ролі давньогрецької та римської цивілізацій у всесвітній історії.
Опис
Ключові слова
полігамія, стратифіковане суспільство, держава, східна деспотія, цивілізація, архаїка, полісна система, колонізація, елліністичний світ, республіканський лад, імперія
Бібліографічний опис
Антощак М. М. Історія Стародавнього світу: силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП Історія (Історія та археологія). ‒ Запоріжжя : БДПУ, 2024. - 8 с.