Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Бердянського державного педагогічного університету за 2022 рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Наука є одним із найбільш вразливих аспектів діяльності університету, оскільки потребує значних ресурсів, натхнення та внутрішньої мотивації від науково-педагогічного персоналу. Бердянський державний педагогічний університет відновив свою діяльність у форматі «Університет без стін» після 53 днів роботи в окупації в статусі тимчасово переміщеного до м. Запоріжжя. Важливою передумовою стабілізації діяльності переміщеного Бердянського державного педагогічного університету стало оновлення стратегії його розвитку, заснованої на якісному аналізі нових умов управління університетом через трифазову реакцію: первинна реакція, прийняття управлінських рішень та планування нової реальності. Основними заходами цих управлінських рішень були прямота та прозорість управління університетом, що створювало відчуття присутності та безпеки для всієї університетської спільноти, незалежно від того, наскільки складною була ситуація; збільшення інструментів внутрішньої та зовнішньої комунікації; підтримка університетської спільноти, всієї громади та суспільства шляхом постійного спілкування, інформаційно-роз’яснювальної роботи, а також поширення інформації. Для моніторингу наукової ефективності професорсько-викладацького складу університету було проведено три пули опитування у квітні, липні та грудні 2022 року та визначено основні перешкоди для активізації наукової діяльності та розроблено план дій у надзвичайних ситуаціях. Очікувалося, що місяці окупації, втрата матеріально-технічної бази, переїзд університету на нову локацію та активна міграція професорсько-викладацького складу суттєво вплинуть на видавничу активність викладачів. Для активізації видавничої діяльності професорсько-викладацького складу університетське фахове видання видавалось безплатно, а для подальшої активізації грантової та проєктної діяльності викладачів і студентів було організовано та проведено низку наукових семінарів та тренінгів. Крім того, було запущено проєкт OpenDoors «ProScopus», а Центр педагогічної майстерності «ArsDosendi» запровадив новий модуль «Наукометрія. Перші кроки». Для оперативного інформування викладачів університету про наявні наукові можливості було створено Telegram-канал «Наука. Перезавантаження». Така підтримка дозволила науково-педагогічному складу університету швидко відновити наукову діяльність. Професорсько-викладацький склад університету залишався ініціативним та відповідальним, що дозволило йому шукати нові можливості під час війни. Зокрема аналіз баз даних Scopus і Web of Science показав зниження публікаційної активності науково-педагогічного персоналу лише на 9 %. За звітний рік університет втратив 15 % від загальної кількості студентів, 13 % співробітників, а його фінансування зменшилося на 17 % порівняно з 2021 роком. За загальним фондом фінансування науки у 2022 році зросло вдвічі (на 210 %). У 2023 році – на 180 % порівняно з 2022 роком, і на 379 % – порівняно з 2021 роком. Проте відбулося зменшення за спецфондом на 45 % порівняно з 2021 роком. Це зрозуміло, адже більшість грантових програм були заморожені. Виконання наукових послуг і сільськогосподарських контрактів було ускладнено, а то й неможливо в наявних умовах. Проте, для відновлення наукової діяльності співробітників університету у 2023 році було залучено 1 млн. 172 тис. грн. грантових коштів. Вісім викладачів підтвердили наукове звання доцента, двоє – стали професорами. Оскільки університет не міг використовувати власні лабораторії, науковці проводили дослідження в лабораторіях і наукових центрах по всьому світу. Отже, підсумовуючи наукову та науково-технічну діяльність переміщеного Бердянського державного педагогічного університету за 2022 рік, можна зазначити, що університет гідно продовжує виконувати свої задачі та реалізує їх на достатньому рівні. Зокрема університет продовжує активно працювати над розвитком наукових напрямків, залучаючи до цього процесу як власних науковців, так і відомих фахівців з інших установ. Здійснюються важливі наукові дослідження, які мають практичне значення для розвитку різних галузей науки та техніки. Університет також активно співпрацює з іншими установами у реалізації спільних наукових проєктів. Завдяки антикризовим управлінським рішенням під час війни та в умовах дистанційної роботи переміщений Бердянський державний педагогічний університет зміг зберегти автономію, відновити всі види діяльності та згуртувати громаду, що дає змогу йому залишатись затребуваним серед абітурієнтів та займати гідне місце в рейтингах серед провідних наукових установ та закладів вищої освіти України.
Опис
Ключові слова
звіт, моніторингу наукової ефективності, наукова та науково-технічну діяльність, дистанційна робота, переміщений Бердянський державний педагогічний університет
Бібліографічний опис