Structural and semantic peculiarities of the phraseological units with the colouring semantics (on the material of the novel «The white dragon» written by Anne McCaffrey)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
In the article the structural and semantic peculiarities of the phraseological units with the colouring semantics (on the material of the novel “The white dragon” written by Anne McCaffrey) are considered.
Опис
Стаття присвячена структурним та семантичним особливостям фразеологічних одиниць із кольоровою семантикою. Розглянуто лінгво-країнозначий аспект утворення та функціонування кольороноімів англійської мови.
Ключові слова
Phraseological units which colors, phraseological units, structural and semantic features of the phraseological units, lingua-historical aspect
Бібліографічний опис
Khalabuzar O. Structural and semantic peculiarities of the phraseological units with the colouring semantics (on the material of the novel «The white dragon» written by Anne McCaffrey) / Oksana Khalabuzar // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 14. – С. 21–27.
Зібрання