Силабус навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» Професійна освіта. Енергетика, енергоефективність та енергозбереження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Предмет курсу: теоретико-практичні аспекти застосування сучасних інформаційних технологій в сфері енергетики, електротехніки та електромеханіки. Мета дисципліни: Формування у студентів сучасних інформаційних компетенцій, які дозволять їм ефективно інтегрувати новітні технології в професійну діяльність у сфері енергетики, електротехніки та електромеханіки. Завдання дисципліни:  Теоретичне осмислення: Вивчити основні концепції, принципи та методи сучасних інформаційних технологій, їх призначення та можливості для сфери енергетики, електротехніки та електромеханіки.  Практичний аспект: Освоєння практичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами та програмами, які можуть бути застосовані для сфери енергетики, електротехніки та електромеханіки.  Етика та безпека: Ознайомлення з етичними та правовими аспектами використання інформаційних технологій в освітньому процесі.  Інтеграція та інновації: Розробка проектів та методів інтеграції новітніх інформаційних технологій у процес навчання.  Аналіз та вибір: Навчити студентів критично аналізувати різноманітні інформаційні ресурси та вибирати найефективніші для своєї професійної діяльності.  Проходячи курс "СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ", студенти отримають знання та навички, необхідні для ефективної інтеграції сучасних технологій у професійну практику для сфери енергетики, електротехніки та електромеханіки.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис