Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаційній роботі надано визначення поняттю “внутрішньо переміщена особа” та охарактеризувати дану категорію як клієнтів соціальної роботи; окреслено мету, завдання, методи та форми соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами; досліджено волонтерську діяльність щодо внутрішньо переміщених осіб та здійснити аналіз їх потреб; здійснено аналіз потреб внутрішньо переміщених осіб та на його основі розроблено довідник волонтерських організацій та волонтерів, які надають допомогу внутрішньо переміщеним особам.
Опис
The qualification work defines the concept of "internally displaced person" and characterizes this category as clients of social work; the purpose, tasks, methods and forms of social work with internally displaced persons are outlined; volunteer activity on internally displaced persons was investigated and their needs were analyzed; an analysis of the needs of internally displaced persons was carried out and on its basis a directory of volunteer organizations and volunteers providing assistance to internally displaced persons was developed.
Ключові слова
внутрішньо переміщена особа, соціальна робота з вутрішньо переміщеними особами, волонтерство, волонтерська діяльність щодо внутрішньо переміщених осіб, internally displaced person, social work with internally displaced persons, volunteering, volunteering, volunteer activities for internally displaced persons
Бібліографічний опис
Ковбаса Л. Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 231 Соціальна робота / наук. кер. К. Петровська. – БДПУ, 2023. – 96 с.