Фактори впливу на професійний розвиток майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті на основі аналізу нормативно-правових документів, психолого-педагогічної літератури та наукових досліджень встановлено, що професійний розвиток учителів передбачає безперервний процес набуття нових та вдосконалення раніше набутих професійних та загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності Згідно з проведеним дослідженням виявлено, що очікування здобувачів вищої освіти пов’язане із реалізацією власного потенціалу. Це вказує на здатність до саморозвитку в досягненні акме шляхом регулярної концентрації своїх ключових бажань, активних зусиль (дій) щодо їх втілення з метою досягнення рівноваги та гармонії. Майбутні вчителі фізико-математичних спеціальностей схвалюють якість знань, методичну вправність та стійкі моральні відносини з боку викладачів, що проєктується на їхнє відношення до власної спеціальності. Результати дослідження дозволили виокремити основні фактори впливу на професійний розвиток майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей на основі психолого-педагогічної підготовки. Чітко визначилися зовнішні та внутрішні позиції, а саме: зовнішні – міжособистісні відношення, характер освітньої діяльності, освітні та професійні вимоги; внутрішні – індивідуальні особливості, внутрішня активність, потреба в самовдосконаленні, готовність до психолого-педагогічної діяльності. Сформульовано твердження про те, що ефективність професійного розвитку майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей можна значно підвищити, якщо психолого-педагогічну підготовку зорієнтовувати на досягнення оптимального рівня психолого-педагогічної компетентності (як кінцевого результату) та забезпечити відповідні організаційно-педагогічні умови її реалізації: компетентнісну спрямованість зовнішньої та внутрішньої складових психолого-педагогічної підготовки; оновлення змісту психолого-педагогічної підготовки з урахуванням особливостей професійної діяльності викладачів закладів професійно-технічної освіти та вимог сучасності; організацію акмеологічного впливу та супроводу в процесі психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
Професійний розвиток, майбутні вчителі, фактори впливу
Бібліографічний опис
Кривильова О. Фактори впливу на професійний розвиток майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей / Олена Кривильова, Олександр Голік // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С. 214–223.
Зібрання