Освітня траєкторія для дітей з особливими освітніми потребами

Анотація
Значна роль в інформатизації суспільства належить інформатизації освіти. Інформатизація освіти це науково-практична діяльність, яка спрямована на застосування комп'ютерних технологій для збору, зберігання, обробки і поширення інформації, що забезпечує систематизацію наявних і формування нових знань в сфері освіти для досягнення психолого-педагогічних цілей навчання і виховання. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій може бути вагомим чинником змін на краще у навчанні дітей з особливими освітніми потребами, адже вони відкривають широкі можливості для покращення якості освіти, її доступності. Як вказано в одному із документів ЮНЕСКО, сучасний рівень розвитку ІКТ значно розширює можливості для вчителів та учнів, спрощуючи доступ до освітніх та професійних даних і відомостей; покращує функціональні можливості та ефективність управління засобами навчання; сприяє інтеграції національних інформаційних освітніх систем у у світову мережу; сприяє доступу до міжнародних інформаційних ресурсів в галузі освіти, науки і культури
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Освітня траєкторія для дітей з особливими освітніми потребами / Поліщук Т., Алєксєєва Г., Горбатюк Л., Кравченко Н. // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 лист. 2023 р., Переяслав-Хмельницький) : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2023. – С. 43–45.