Функціювання описових конструкцій як компонентів композиції в публіцистичному тексті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Текст як цілісна одиниця має диференційні та об’єднавчі ознаки, спеціальні засоби та способи актуалізації одиниць різних рівнів, що становлять його композицію. Під композицією розуміють поєднання елементів у єдине текстове утворення. Одним з аспектів вивчення структури тексту є функціювання таких його форм, як розповідь, опис та роздум. У найзагальнішому вигляді композиційно-мовленнєві форми – це складні утворення, котрі сприяють логічному оформленню думки, впорядковують її розвиток і надають цілісності та зв’язності.
Опис
Ключові слова
конструкції, композиція, текст, публіцистичний текс, функційні типи, опис, об'єкт, портрет, пейзаж
Бібліографічний опис
Заяць Е. М. Функціювання описових конструкцій як компонентів композиції в публіцистичному тексті / Е. М. Заяць, Н. В. Павлик // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали IX Міжнародної наукової інтернет конференції, (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р. ): зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2022. - С. 71-75.