Специфіка особистісної підготовки майбутніх психологів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Modern Engineering and Innovative Technologies
Анотація
Стаття присвячена проблемі розвитку особистісних якостей майбутніх психологів. Доведено, що у процесі навчання та професійної підготовки майбутніх психологів формується комплексякостей, які є необхідними для виконання професійних обов’язків, які умовно поділено на три блоки: когнітивно-рефлексивний (інтелект, індивідуальний стиль мислення, інтуїція, рефлексія); морально-етичний блок (емпатійність, сензитивність, альтруїзм, моральність, відповідальність); комунікативно-афіліативний блок (комунікативність, афіліативність, компетентність, самореалізація, самовдосконалення).Емпірично досліджено рівень сформованості особистісних якостей як складової професіоналізму майбутніх психологів. Результати дослідження вказують на те, що формування індивідуального стилю діяльності та професійної компетентності психологів є складним процесом, який залежить від свідомого підходу до процесу навчання та особистісного розвитку та всамовдосконалення.Врахування рівнів сформованості професійно орієнтованих особистісних якостей дозволяє розробляти індивідуальні підходи до підготовки психологів та підвищувати їхню професійну компетентність.
Опис
Ключові слова
особистісні якості, професіоналізм, професійна діяльність психолога, професійно орієнтовані особистісні якості майбутнього психолога, готовність психолога до професійної діяльності, самовдосконалення
Бібліографічний опис
Horetska О., Mogukalo V. (2023). Specificity of personal preparation of future psychologists. Modern Engineering and Innovative Technologies, Issue 27, Part 3, 49–57.
Зібрання