Інновації у підготовці майбутніх вчителів технологій в умовах дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті актуалізується питання професійної підготовки майбутніх учителів технологій до роботи в умовах Нової української школи, зауважується необхідність формування високого рівня їх обізнаності з українською традиційною культурою, вивчення народного декоративного мистецтва як вагомого складника національної культури українського народу. Доводиться актуальність питання пошуку та впровадження в освітній процес інноваційних методик навчання, які б забезпечили ефективну підготовку майбутніх учителів технологій в умовах дистанційного навчання, сприяли покращенню якості навчання за освітніми компонентами мистецького спрямування та підготовки здобувачів освіти до майбутньої трудової діяльності, формуванню готовності до використання кращих надбань української культури при реалізації завдань технологічної освіти школярів. Акцентовано увагу на тому, що організація освітнього процесу майбутніх учителів технологій за освітнім компонентами «Декоративно-прикладна творчість», «Технологічний практикум», «Народні промисли України», «Дизайн і декоративне мистецтво» потребує відповідного унаочнення, ознайомлення з експонатами етнографічних колекцій і збірок у музеях та етногалереях. Зауважується, що в умовах сьогодення під час воєнного стану альтернативою традиційних екскурсій довоєнного часу стали віртуальні проекти, доступ до яких реалізується через мережу інтернет. Завдяки програмам оцифрування музеями й галереями своїх колекцій та їх розміщення у форматі каталогів чи віртуальних галерей на власних веб-сайтах, створення онлайн-виставок та віртуальних виставкових проєктів з’явилися можливості при дистанційній формі навчання на зовсім якісно новому рівні прилучати студентську молодь до надбань української культури. Зроблено висновок, що спрямованість сучасних технологій на поглиблення досвіду взаємодії з мистецтвом і культурною спадщиною, розширення можливостей спостерігача дозволяє наразі забезпечити належні умови для вивчення освітніх компонентів з мистецькою спрямованістю контенту для отримання неформальної освіти у сфері української традиційної культури.
Опис
Ключові слова
Майбутній вчитель технологій, дистанційне навчання, декоративно-прикладне мистецтво, віртуальний проект, онлайн-виставка, Віртуальна ЗD виставка, освітній процес
Бібліографічний опис
Кудря О. Інновації у підготовці майбутніх вчителів технологій в умовах дистанційного навчання / Оксана Кудря // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 3. – С.323–331.
Зібрання