Профільно-орієнтоване навчання математики : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Предметна спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика))

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: предметом вивчення навчальної дисципліни є математика як навчальний предмет і особливості організації навчання математики в старшій профільній школі. Метою викладання навчальної дисципліни «Профільно-орієнтоване навчання математики» є теоретична та методична підготовка майбутніх учителів/викладачів математики до практичної діяльності в старшій профільній школі, професійно-технічних ліцеях та закладах вищої освіти І-ІІ рівня акредитації.
Опис
Ключові слова
профільне навчання, старша школа, технології навчання
Бібліографічний опис