Соціальна політика : силабус на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус освітнього компонента "Соціальна політика" за освітньою програмою «Соціальна робота та соціальна педагогіка» на 2023-2024 н. р. Метою курсу є розширення кола знань про особливості соціальної політики, засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних засад щодо політичних, інституційних і законодавчих механізмів реалізації соціальної політики, розвитку професійної компетентності здобувачів вищої освіти, сприяння у засвоєнні теоретичних знань, практичних умінь, формуванні високого рівня готовності до реалізації завдань соціальної політики та соціальної роботи з різними категоріями населення. Предметом курсу є методи та інструменти реалізації соціальної політики в системі соціальної роботи України.
Опис
The purpose of the course is to expand the range of knowledge about the peculiarities of social policy, the assimilation by higher education applicants of theoretical principles regarding the political, institutional and legislative mechanisms for implementing social policy, the development of professional competence of higher education applicants, assistance in the assimilation of theoretical knowledge, practical skills, the formation of a high level of readiness for the implementation of the tasks of social policy and social work with different categories of the population. The subject of the course are methods and tools for implementing social policy in the system of social work in Ukraine.
Ключові слова
соціальна політика, соціальна держава, соціальний захист, соціальний працівник, державна політика, social policy, social state, social worker, public policy
Бібліографічний опис
Попова А. С. Соціальна політика : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Соціальна робота та соціальна педагогіка» на 2023–2024 навчальний рік. – Запоряжжя : БДПУ, 2023. – 9 с.