Теоретична фонетика англійської мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ткачук О. В.
Анотація
Навчальний посібник «Теоретична фонетика англійської мови» укладений на засадах кредитно-трансферної системи відповідно до навчального плану дисципліни «Теоретична фонетика англійської мови», що викладається для студентів напряму підготовки 6.020303 Мова і література (англійська, болгарська). Навчальний посібник містить навчальну програму, теоретичний та практичний блоки курсу, структуровані за кредитно-трансферною системою. У посібнику розглянуто основні аспекти фонетичної теорії та практики англійської мови в сучасній лінгвістиці, фонетична система англійської мови, поділ на склади, акцентна структура слова, фразовий наголос, ритм та інтонація, територіальні варіанти вимови сучасної англійської мови. Практичний блок містить різноманітні завдання та контрольні запитання, тексти для самостійного читання, питання та завдання для самоконтролю та семестрового контролю. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які спеціалізуться у галузі іноземної філології, аспірантів, магістрантів, викладачів і всіх, хто цікавиться теорією англійської мови.
Опис
Ключові слова
Фонетика, фонетична теорія, сучасна лінгвістика, фонетична система англійської мови, поділ на склади, акцентна структура слова, фразовий наголос, ритм, інтонація, територіальні варіанти вимови сучасної англійської мови
Бібліографічний опис
Дуброва О. Теоретична фонетика англійської мови : навч. посіб. / ОксанаДуброва. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. –186 с.