Бізнес-комунікацїї з точки зору англійської мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Пропонована стаття присвячена проблемі організації бізнес комунікацій майбутніх фахівців економічних спеціальностей у закладах вищої освіти та необхідності покращення навичок їхнього ділового спілкування. Загальновідомо, що життєздатність бізнесу прямо пропорційно залежить від здатності менеджерів, які працюють у сфері міжнародного бізнесу, встановлювати та підтримувати ділові контакти з персоналом, споживачами, бізнес-партнерами. Дослідження, проведені в м. Бердянську та Бердянському районі, показали, що молоді фахівці стикаються з проблемою організації бізнес-комунікацій під час переговорів із закордонними партнерами. У зв'язку з цим дуже актуальним є підвищення рівня ефективності володіння навичками БК, що визначає актуальність цієї роботи. Знання та вміння у сфері БК можуть стати вирішальним фактором для успішного розвитку бізнесу. Усвідомлюючи пріоритет західних традицій БК, зумовлений їхньою лінгвістичною та економічною позицією у світі, слід пам'ятати про те, що Україна, як і інші держави Східної Європи, має свій власний комунікативний стиль, яскраво виражений національний характер та нові економічні реалії. Крім того, готуючи майбутніх спеціалістів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного бізнесу, необхідно разом із традиційними методами навчання використовувати нові, інтерактивні, професійно-орієнтовані. Слід зазначити, що знання, які набувають студенти за спеціальністю, – дуже важливі, але не достатні для гарантії успішного розвитку бізнесу. У той час, як навички ділового спілкування – життєво необхідні. Були розроблені рекомендації для підвищення ефективності ділового спілкування майбутніх фахівців у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного туризму. Ми вважаємо вкрай необхідним включати до чинних програм вивчення англійської мови відповідні спецкурси, що дають можливість не лише розширити свій кругозір у галузі філології та мовознавства, реалізувати інтерес до предмета, а й перевірити свою професійну орієнтацію, а найголовніше – опанувати іншомовну професійну комунікативну компетенцію, що дозволяє використовувати іноземну мову як засіб бізнес-комунікації для вирішення конкретних проблем у ситуаціях ділової взаємодії.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нагай І. Бізнес-комунікацїї з точки зору англійської мови / Ірина Нагай // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 3. – С.332–338.
Зібрання