Інтерпретаційно-периферійне поле концепту МОЛОДІСТЬ в англомовному літературно-художньому дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджується актуалізація концепту МОЛОДІСТЬ в англомовному художньому дискурсі на основі аналізу сполучуваності номінативної лексеми з контекстуально-смисловими одиницями, вираженими іменниками, прикметниками та дієсловами для виявлення прототипних та індивідуальних ознак особи молодого віку, які репрезентують інтерпретаційно-периферійне поле даного концепту з точки зору представників англійської лінгвокультури.
Опис
Ключові слова
концепт, ознака, експлікація, імплікація, слова-супровідники
Бібліографічний опис
Бешлей О. Інтерпретаційно-периферійне поле концепту МОЛОДІСТЬ в англомовному літературно-художньому дискурсі / Ольга Бешлей // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 11. – С. 18–24.
Зібрання