Сучасна українська мова (з практикумом) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу: Предметом вивчення курсу «Сучасна українська мова (з практикумом)» є науково узагальнений опис сучасної української літературної мови, характеристика її фонетичної системи, лексичного складу і граматичної будови, вивчення мовних одиниць (звуків, слів, морфем, словоформ, словосполучень, речень) у їх взаємозв'язках і взаємовідносинах, закономірностей творення і функціонування цих одиниць. Мета курсу – оволодіння такими розділами сучасної української літературної мови, як фонетика, орфоепія, графіка, орфографія, лексикологія, морфеміка, словотвір, морфологія, синтаксис, засвоєння теоретичного і практичного матеріалу, вироблення навичок самостійного підходу до аналізу мовних явищ, підвищення культури мовлення студентів, вироблення та удосконалення їхніх орфографічних і пунктуаційних навичок.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Павлик Н. В. Сучасна українська мова (з практикумом) : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 8 с.