Реформування земельних відносин в умовах трансформаційних зрушень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економічні інновації ; ІПРЕЕД НАН України
Анотація
Розглядаються процеси розвитку земельних відносин на засадах «зеленої» економіки як пануючої ідеології сучасного розвитку суспільства. Визначаються основні напрямки формування ринку землі та земельно-майнового комплексу з врахуванням принципів екологізації та державно-приватного партнерства.
Опис
The processes of land relations on the principles of "green" economy as the dominant ideology of modern society are considered. The basic directions of land market and land-property complex, taking into account the principles of ecological and public-private partnerships are defined
Ключові слова
земельні відносини, зелена економіка, ринок землі, земельно-майновий комплек, land relations, land market, land and property complex
Бібліографічний опис
Галушкіна Т. П. Реформування земельних відносин в умовах трансформаційних зрушень / Т. П. Галушкіна, Т. Ф. Сидорченко, О. О. Криницька // Економічні інновації : зб. наук. пр. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2013. – Вип. 54. – С. 49–57.
Зібрання