Формування основ проектної компетентності майбутніх надавачів соціальних послуг в умовах закладу вищої освіти.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті розкрито питання формування проектної компетентності майбутніх надавачів соціальних послуг (соціальних працівників, соціальних педагогів, практичних психологів та ін.). В результаті наукової літератури з’ясовано, що сучасний фахівець має бути не лише професійно підготовленим до майбутньої діяльності, але і уміти самостійно орієнтуватися в потоці передових технологій, творчо підходити до вирішення професійних завдань. Визначено особливості формування проектної культури майбутніх надавачів соціальних послуг під час їх професійної підготовки; сутність та значення проектної діяльності, проектної культури, проектної компетентностi.
Опис
The question of forming of project competence of future representatives of social services is exposed in the article (social workers, social teachers, practical psychologists, etc). It is found out as a result of analysis of scientific literature, that a modern specialist of social sphere must be not only professionally trained to future activity but also be able to orientate independently in the stream of up to-date technologies, decide creatively professional tasks.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петровська К. Формування основ проектної компетентності майбутніх надавачів соціальних послуг в умовах закладу вищої освіти / Катерина Петровська // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (23–24 жовтня 2019 р.) / Бердянський державний педагогічний університет ; укладач К. В. Петровська. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 125–130.
Зібрання