Історія зарубіжної літератури (ГМЛА)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою курсу є допомогти студентам прилучитися до всесвітнього літературного процесу, збагатити їхній духовний світ знаннями історії зарубіжної літератури, залучити до загальнолюдських цінностей, виховати почуття власної гідності, потребу в читанні, цікавість до художнього слова, сформувати естетичний смак, високу загальну і читацьку культуру, розкрити специфіку естетичних проблем, сутність художніх напрямків та течій в літературі.
Опис
Ключові слова
Історія зарубіжної літератури, античність, середньовіччя, відродження, бароко, класицизм, просвітництво, романтизм, реалізм, модернізм, авангардизм, символізм, «нова драма», постмодернізм
Бібліографічний опис
Табакова Г.І., Свіца Т.В. Історія зарубіжної літератури для ОП «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)» : силабус навчальної дисципліни на 2023–2024 навчальний рік. – Запоріжжя, 2023. – 11 с.