Поетика казки й героїчного епосу – складова драматичних творів Юрія Яновського

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Автором запропонованої розвідки зосереджено увагу на особливостях інтерпретації та використання фольклору в літературі. Процес фольклоризму досліджується на матеріалі драматургії Юрія Яновського. Описуються факти звернення письменника до народнопоетичних традицій. У процесі здійсненого аналізу виявлено, що складовою поетики п’єс митця, створених у 30-ті роки ХХ століття, є елементи фольклору (переважно жанрів казки й героїчного епосу). У статті розглядаються фольклорні ситуації, мотиви, образи, що функціонують у творах драматурга.
Опис
The poetics of fairy tail and heroic epos as a part of dramatic works of Yury Yanovsky has been considered in the article. Folklor situations, motives and images which take place in works of playwriter are considered.
Ключові слова
Література, фольклор, поетика, жанр,, казка, дума, мотив, ітерпретація, автор, національний аспек
Бібліографічний опис
Школа В. Поетика казки й героїчного епосу – складова драматичних творів Юрія Яновського / Валентина Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 156–162.
Зібрання