Соціально-педагогічні умови формування соціально активної позиції в учнів професійно-технічних навчальних закладів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Анотація
У статті обґрунтовано важливість розгляду виховання як процесу формування умов для прояву активності студентів, що відображається в цілеспрямованій діяльності, котра дозволяє розвивати і коригувати суб'єктні якості особистості. Проаналізовано складові виховної роботи та виокремлено особистісні багатокомпонентні аспекти (мотиваційний, регулятивний, когнітивний, творчий), що є детермінантами професійно-особистісного розвитку та відповідають умовам і специфіці педагогічної діяльності в процесі формування соціально активної позиції учнів професійно-технічних навчальних закладів. Підкреслено, що пріоритетом в організації умов навчального процесу, спрямованого на забезпечення становлення та розвитку соціально активної позиції учня професійно-технічного навчального закладу, повинно бути формування в нього певних якостей, за якими слід оцінювати як потенціал соціально активної позиції учня, так і якість роботи педагогів у цьому напрямку.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тургенєва А. Соціально-педагогічні умови формування соціально активної позиції в учнів професійно-технічних навчальних закладів / Анастасія Тургенєва // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал / Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : Гедеон-Прінт, 2015. – № 4 (84). – С. 129–133.
Зібрання