Організація підготовки фахівців-логопедів для роботи з дітьми з порушеннями мовлення в сільській місцевості на рівні дошкільного закладу освіти: шляхи та способи розв’язання проблеми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СПД «Охотнік»
Анотація
В роботі вказано на необхідність забезпечення вчителями-логопедами сільських закладів освіти, наголошено на тому, що зазначене вимагає комплексних підходів до їх професійної підготовки та стимулювання молоді до обрання педагогічної професії для роботи в цих умовах.
Опис
The work emphasizes the need to ensure speech therapists for rural educational institutions, highlighting that this necessitates comprehensive approaches to their professional training and encouraging young people to choose the teaching profession for work in these conditions.
Ключові слова
професійна підготовка, фахівці-логопеди, діти з порушеннями мовлення, сільська місцевість, дошкільний заклад освіти, professional training, speech therapists specialists, children with speech disorders, rural area, preschool educational institution
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Організація підготовки фахівців-логопедів для роботи з дітьми з порушеннями мовлення в сільській місцевості на рівні дошкільного закладу освіти: шляхи та способи розв’язання проблеми / Г. М. Мицик // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матеріали III Всеукр. наук. конф., (м. Дніпро, 25–26 травня 2018 р.). – Дніпро : СПД «Охотнік», 2018. – С. 97–100.