Складні слова у поетичному лексиконі Юліуша Словацького: семантико-дериваційний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті здійснено лінгвістичний аналіз складних слів у поезії Юліуша Словацького. Охарактеризовано їх семантику, дериваційну структуру та особливості функціонування у контексті художнього твору. У поезії Юліуша Словацького виявлено складні іменники, прикметники, дієслова і прислівники, найбільше – іменників і прикметників. Виявлено, що продуктивними способами творення складних слів є основоскладання та словоскладання. У поетичній мові Юліуша Словацького складні слова виконують зображальну та емоційно-експресивну роль.
Опис
The article deals with the linguistic analysis of complex words in the poetry of Juliusz Slowacki. Their semantics, derivative structure and features of functioning in the context of artistic text has been described. In the poetry of Juliusz Slowacki complex nouns, adjectives, verbs and adverbs have been found, most nouns and adjectives.
Ключові слова
Складне слово, складання, словоскладання, основоскладання, композит, спосіб творення
Бібліографічний опис
Бабій І. М. Складні слова у поетичному лексиконі Юліуша Словацького: семантико-дериваційний аспект / Ірина Бабій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 79–86.
Зібрання