Арт-терапія як засіб розвитку професійної креативності майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу у процесі фахової підготовки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»
Анотація
У статті обґрунтовано застосування арт-терапії як засобу розвитку професійної креативності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу. Зазначено, що опосередковування взаємодії студента та викладача твором мистецтва або продуктом арт-терапевтичної творчої діяльності є визначальною особливістю арт-терапії. Доведено, що, будучи засобом пізнання дійсності, мистецтво дозволяє опредметнити неусвідомлюване, шляхом вербалізації та рефлексії усвідомити, опрацювати проблемну педагогічну ситуацію на новому рівні. Психологічний вплив мистецтва характеризується пробудженням надзвичайно сильних емоцій та посиленою діяльністю уяви, присвоєнням соціально-нормативних особистісних смислів, подоланням внутрішньої цензури. Матеріал статті теоретично доводить здатність арт-терапії бути ефективним та доцільним засобом розвитку професійної креативності вихователя ДНЗ як багатокомпонентного та складного за структурою феномена
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Донченко О. Арт-терапія як засіб розвитку професійної креативності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки / Ольга Донченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» / Ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. - Острог : Вид. Національного університету «Острозька академія». - 2017. - Вип. 5. - С. 29–39
Зібрання